Termeni si conditii de utilizare

Acesta este site-ul oficial CAROLINE COM.
Prin accesarea şi utilizarea acestui site, confirmaţi acceptarea cadrului legal exprimat de termenii de utilizare.
Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni, vă rugăm să nu folosiţi acest site.
Drepturile de autor asupra întregului conţinut (texte, fotografii, specificații tehnice) aparţin în totalitate CAROLINE COM.
Drepturi de acces:
Cei care accesează acest site web au următoarele drepturi:
- explorarea conţinutului;
- reproducerea, traducerea sau utilizarea informaţiilor publicate, numai cu indicarea sursei;
copierea sau tipărirea unor materiale în scop personal, fără comercializarea acestora;
- inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului web CAROLINE COM);
- persoana care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunea sa pe informaţiile conţinute în acest website îşi asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.
CAROLINE COM îşi rezervă dreptul de a interzice sau restrânge accesul la acest site oricărei persoane, de a bloca accesul de la orice adresa de Internet (IP), în orice moment, fără a anunţa în prealabil motivele.
Conținutul site-ului:
CAROLINE COM îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care această pagină web poate face trimitere.
Datele şi informaţiile sunt prezentate în site-ul CAROLINE COM numai în scopuri informative.
CAROLINE COM îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi fără preaviz.
Orice încercare de orice natură de modificare a imaginilor şi informaţiilor din prezentul site web de către persoane neautorizate dă dreptul unilateral şi neechivoc ca CAROLINE COM să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.
Reguli de confidenţialitate:
CAROLINE COM va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat.
CAROLINE COM nu va vinde, nu va închiria şi nu va face barter cu liste de mailing ale clienţilor săi.
CAROLINE COM solicită nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienţii săi.
CAROLINE COM poate face publice date impersonale despre site-ul său web, cum ar fi: numărul vizitatorilor, numărul serviciilor folosite, etc. .
Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate va fi comunicată pe site-ul CAROLINE COM cu cel puţin 10 zile înainte de implementarea sa.
Informaţiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate, în conformitate cu vechile reguli de confidenţialitate.